CZK | EUR

Hodnocení a certifikace

Hodnocení a certifikace kávy

Vzorky kávovníkových zrn se hodnotí přímo na plantážích nebo v laboratořích. Hodnotí se pražené i surové kávovníkové zrno. Kromě celkového vzhledu, barevnosti a velikosti surových kávovníkových zrn se přihlíží i k množství cizorodých příměsí, nepříjemných zápachů, kontaminaci houbami a v neposlední řadě k množství vadných zrn. Pro mezinárodní obchodní styk mají surová kávovníková zrna popis jakostního stupně. Popis může uvádět i tvar a velikost zrna, barvu, předpokládané chutě. Stupněm jakosti je vyjádřeno množství nalezených chyb (různých nečistot) a defektů.

Důležitým parametrem hodnocení je velikost kávovníkových zrn. Zrna vytříděná, větší jsou na trzích lépe hodnocena a ceněna. Velikost zrna je v popisu udávána číslem podle velikosti otvorů v sítu (např. 14-small bean, 20-very large bean). Perlová kávovníková zrna, tzv. peaberry, mají jiné označení sít.

Kvalitní odrůdy kávovníkového zrna mají v popisu uvedeno i určitý tvar, který je pro danou odrůdu typický. Například jsou to druhy jako bourbon, peaberry, maragogype, flat bean, genuine bourbon.

Dalším významným hodnotícím parametrem je zabarvení surových zelených kávovníkových zrn. Podle barvy zrna odborníci dokážou rozpoznat i způsob zpracování, leštění, délku doby od sběru. Někde se využívají k hodnocení barvy tabulky se zobrazením barevné škály.

Certifikace

Zde můžete naleznout průvodce certifikacemi, se kterými se můžeme setkat na obalech od kávy. Všechny certifikace vyžadují ověření třetí stranou. Význam je kladen na plnění různých kritérií s důrazem na ekologické a environmentální standardy.

Rainforest Alliance (RFA)

Tato nevládní environmentální organizace působí v několika oblastech, včetně kávy, které se snaží podporovat standardy udržitelnosti zemědělství. Cílem je chránit deštný prales a vytvářet dobré pracovní podmínky. Neslouží výlučně k ochraně životního prostředí, ale pokrývá celou řadu ekologických otázek, stejně jako společenských vztahů.

FairTrade

FairTrade se primárně zabývá zmírňováním chudoby. Zlepšuje pracovní podmínky zemědělců a pracovníků na plantážích. Družstva dostávají minimální cenu za hmotnostní libru. Nevýhodou je, že v případě krásné úrody tak dostanou úplně stejnou cenu jako v případě úrody průměrné. Proto mnohé pražírny využívají tzv. Direct Trade, kdy kávovníkové zrno nakupují bez dalších mezičlánků a reflektují tak konkrétní situaci na trhu.

Organic

Do tohoto označení kvality spadají požadavky v oblasti zemědělskohospodářských metod a požadavky zaměřené na ochranu životního prostředí. Je zakázáno používání zakázaných látek po dobu nejméně tří let. To zahrnuje většinou syntetické pesticidy, herbicidy a hnojiva. Dalším požadavkem jsou například plány, které demonstrují způsoby, které zabraňují erozi půdy a jiná udržitelná zemědělská kritéria.

UTZ Certified

Ten by měl zaručovat, že plodiny vypěstované podle přísných standardů a dělníci na plantážích mají zaručené dobré pracovní podmínky. Důraz je kladen i na transparentnost a sledovatelnost dodavatelského řetězce a efektivní řízení farmářských podniků. To zahrnuje zásady správné zemědělské praxe, jako je prevence eroze půdy (minimalizuje se spotřeba i znečistění vody) a zodpovědného používání chemických látek a ochrany biotopů.

Caffe zpravodaj

Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek a akcí od Caffe Icástico.