CZK | EUR

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu www.icasticocaffe.cz mezi společností Aweduto s.r.o. (dále jen „prodávající“) a spotřebiteli (dále jen „kupující“). Kupující je povinen seznámit se s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prodávající

Icástico Caffe, s.r.o., IČ 290 46 807, DIČ CZ 290 46 807, se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1751/59, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce číslo 90195. Společnost zabývající se pražením a prodejem čerstvé, výběrové kávy.

Icástico Caffe, s.r.o. je plátcem DPH.

Kontaktní údaje

email: info@icasticocaffe.cz (na vaše dotazy odpovíme během 24 hodin)
tel.: +420 605 283 444 (Jsme vám k dispozici vždy v pracovní dny od 8:00-16:00. Cena hovoru za minutu dle standardních sazeb operátorů. )
 

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

 

II. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v elektronické objednávce.

Prodávající je vlastníkem zboží až do jeho plné úhrady kupujícím.


III. SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ

Jak lze objednávat

Objednávat zboží může kupující prostřednictvím elektronické objednávky na www.icasticocaffe.cz (dále jen „eshop“). Objednávat pomocí elektronické objednávky je možné 24h denně.

Objednávka

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Konečná cena je tvořena cenou vybraného zboží, poštovného a daní z přidané hodnoty. Konečná cena je zobrazena vždy před dokončením objednávky. Platnost aktuálních cen je uvedena na stránkách eshopu.

Podmínkou platnosti objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmenítelefonemaildoručovací adresazpůsob dodánízpůsob platbyobsah košíku.

Vytvoření účtu

Pro provedení elektronické objednávky na eshopu si kupující může vytvořit vlastní účet. Po uvedení vlastního emailu a zapsání hesla vypíše povinné identifikační údaje a při dalších objednávkách je již nebude muset znovu vyplňovat. Tyto údaje stejně jako heslo bude moci kdykoliv po přihlášení měnit. Možnost vytvořit si na eshopu účet doporučujeme, jelikož po přihlášení může žadatel sledovat stav aktuální objednávky a zároveň bude mít k dispozici přehled veškerých předešlých objednávek včetně jejich dokladů. V případě, že kupující nebude mít vytvořen účet na eshopu, může pokračovat v nákupu jako host.

Expedice

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího. Expedice pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení plné kupní ceny.

Zrušení nebo změna objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud:

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a nový termín dodání. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající může také zrušit objednávku v případě, že kupující zvolil bezhotovostní převod na bankovní účet jako způsob úhrady dané objednávky a k této úhradě nedošlo, tj. částka nebyla připsána na bankovní účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny.


Zrušení nebo změna objednávky ze strany kupujícího

Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby než je považována za vyřízenou, tj. došlo k expedici nebo osobnímu vyzvednutí objednaného zboží kupujícím. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:

Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz. Jestliže chce kupující stornovat objednávku po odeslání zboží, postupuje se dle bodu VI. Odstoupení od smlouvy.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu.

Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

V případě platby převodem, je prodávající povinen vystavit fakturu na sjednanou částku a poslat ji elektronickou formou kupujícímu. Platba je splatná do 14 dnů od vystavení faktury a zboží se odesílá společně s originálem daňového dokladu po přijetí této platby na účet prodávajícího (je-li zboží skladem, jinak dle uvedené dodací lhůty příslušné položky). V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v elektronické objednávce, způsoby doručení jsou:

  1. osobní odběr

  2. doručení přepravní službou PPL – Normální balík

  3. doručení přepravní službou PPL - Balík s dobírkou (možnost platby hotově nebo kreditní kartou při převzetí)

  4. doručení přepravní službou PPL na Slovensko

  5. doručení přepravní službou PPL na Slovensko s dobírkou

  6. doručení přepravní službou Zásilkovna

 

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v elektronické objednávce.

1. Osobní odběr

V případě zvolení osobního odběru není účtována cena za poštovné.

Zboží lze vyzvednout osobně po domluvě na adrese: Icástico Caffe, Sušilova 100, Hodonín, 695 01.( mapa )

Prosíme o striktní dodržení otevírací doby: PO - PÁ: 8:00 - 16:00. Vždy doporučujeme nejdříve kontaktovat pražírnu telefonicky (+420 605 283 444).

Osobní odběr může být realizován v případě zvolení platby v hotovosti, platby prostřednictvím služby nebo úhrady platební kartou. V případě platby převodem bude zboží připraveno k osobnímu odběru až po potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího.

2. Doručení společností PPL – Normální balík:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 24 hod (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Při zvolení tohoto způsobu doručení je kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje prodávající poštovné ve stejné výši.

3. Doručení společností PPL – Normální balík s dobírkou:

Způsob dodání je shodný jako v případě Normálního balíku společnosti PPL popsaného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

4. Doručení společností PPL Slovensko – Normální balík:

Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 1-2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

5. Doručení společností PPL Slovensko – Normální balík s dobírkou:

Způsob dodání je shodný jako v případě Normálního balíku společnosti PPL popsaného výše s tím rozdílem, že kupující hradí celkovou fakturovanou částku přepravci v hotovosti nebo nově i kreditní kartou při převzetí zboží prostřednictvím služby dobírka.

6. Doručení společností Zásilkovna: www.zasilkovna.cz/


Zboží bude kupujícímu doručeno na dodací adresu, která je uvedena v elektronické objednávce.Doručení prostřednictvím tohoto přepravce trvá obvykle 2-3 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Sledování zásilky

V případě, že si kupující zvolí způsob přepravy prostřednictvím společností PPL, může kdykoliv po obdržení informace od prodávajícího o odeslání zboží, sledovat zásilku online. Email a SMS zpráva (pouze u služby PPL), které kupujícího informují o odeslání zboží, obsahují číslo, pomocí kterého je možné zásilku sledovat. V případě společnosti PPL si může kupující ověřit aktuální pozici zásilky zde.


Upozornění

Všechny ceny přepravného jsou smluvní, vždy jsou uvedeny aktuální platné ceny. Změna cen vyhrazena.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme.


 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující si může v elektronické objednávce zvolit tyto způsoby úhrady:

  1. platba v hotovosti při osobním odběru

  2. platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího: 2400454027 / 2010 – (Fio banka)

  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce, také možnost platit kreditní kartou u přepravce PPL)

 

1. Platba v hotovosti

Tento způsob úhrady je podmíněn zvolením způsobu doručení formou osobního odběru. Údaje o tom, kdy a kde je možné si zboží vyzvednout jsou uvedeny v části IV. Dodací podmínky.

2. Platba bankovním převodem

Kupujícímu bude při zvolení této metody odeslána na jeho uvedený email elektronická faktura, na jejímž základě provede kupující bezhotovostní úhradu. Zboží bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno až po připsání celkové fakturované částky na účet prodávajícího. V případě neuhrazení této částky kupujícím v době splatnosti (nepřipsání částky na účet prodávajícího v den splatnosti + 3 pracovní dny) bude objednávka automaticky stornována.

Číslo účtu, na který zasílá kupující úhradu: 2400454027 / 2010 vedený Fio bankou.

3. Dobírka

Dobírkou hradí kupující celkovou částku v případě, že zvolil jako způsob doručení Normální balík PPL s dobírkou nebo služby zásilkovna s dobírkou. Kupující hradí v tomto případě zboží hotově nebo kreditní kartou (PPL) při přijetí zboží přímo u přepravce.

 

Zboží bude připraveno k osobnímu vyzvednutí nebo odesláno až po obdržení potvrzení o přijetí úhrady na účet prodávajícího.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 53 Občanského zák. č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Vzhledem k charakteru zboží nabízeného na eshopu se tato možnost týká kávy pouze v případě, že bude balení vráceno prodávajícímu nepoškozené, tedy je zaručeno, že obsah balení nemohl přijít do styku se vzduchem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 Občanského zákoníku nahradit v hotovosti. Upozornění – poštovné není předmětem reklamace a částka za něj vynaložená se nevrací.

 

VII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje společnost Aweduto s.r.o. ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

Jak postupovat při reklamaci

Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

Jak budeme postupovat

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

-Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

-Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako ‚osobní údaje‘).

-Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

-Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

-Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

-Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

-Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

-V případe, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.60) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

-Požádali kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

-Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

-Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případe, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s Občanským zák. č.40/1964 Sb, Obchodním zák. č. 513/1991 Sb., Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Caffe zpravodaj

Zaregistrujte svůj e-mail k odběru novinek a akcí od Caffe Icástico.